Αρχική σελίδα » Τμήματα

Τμήματα Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών αποτελείται από οκτώ (8) Τμήματα:  

 

    i. Τομέας Πολιτικής Επιστήμης

    ii. Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας

    iii. Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

    iv. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου


ΙΙ. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

      i. Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

      ii. Τομέας Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομική

      iii. Τομέας Οικονομίας, Πολιτικής και Κράτους

      iv. Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

      v. Τομέας Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών - Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

      vi. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής

      vii. Τομέας Ποσοτικών Μεθόδων: Στατιστική και Οικονομετρία

 

ΙΙΙ. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

       i. Τομέας Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας

       ii. Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

       iii. Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού