Αρχική σελίδα » Τμήματα » Τμήμα Κοινωνιολογίας

 

 Η ιστοσελίδα του Τμήματος είναι υπό κατασκευή.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς σε 40 μαθήματα :

 • 16 μαθήματα κορμού
 • 20 μαθήματα επιλογής τα οποία θα πρέπει να προέρχονται από τις εξής κατηγορίες προσφερόμενων μαθημάτων:

α. Τουλάχιστον 3 από μια Θεματική Ενότητα (βλ. περί Θεματικών παρακάτω).

β. Τουλάχιστον 2 από μια δεύτερη Θεματική Ενότητα.

γ. 4 από τα προσφερόμενα άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον κατάλογο που θα καταρτίσει το Τμήμα Κοινωνιολογίας.

δ. Τα υπόλοιπα 11 μαθήματα επιλέγονται από τον κατάλογο μαθημάτων Κοινωνιολογίας που προσφέρονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Πανεπιστημίου σύμφωνα με προκαθορισμένο κατάλογο.

 • 2 μαθήματα πτυχιακής εργασίας
 • 2 μαθήματα άσκησης παρατήρησης


Μαθήματα Κορμού

 

1          Κεντρικά Ζητήματα της Κοινωνιολογικής Θεωρίας και της Κοινωνικής Έρευνας Ι.

2          Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Ανθρώπου.

3          Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας.

4          Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη.

5          Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης (18ος -20ος αι.).

6          Κεντρικά Ζητήματα της Κοινωνιολογικής Θεωρίας και της Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ.

7          Εισαγωγή στην Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία.

8          Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποσοτικής Έρευνας Ι.

9          Ζητήματα της Ελληνικής Κοινωνίας σήμερα.

10        Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας (18ος - 20ος αι.).

11        Ιστορία των Κοινωνικών Θεωριών Ι: Από τον Διαφωτισμό έως τον Μαξ Βέμπερ.

12        Επιστημολογικά και Φιλοσοφικά Θεμέλια της Κοινωνιολογίας Ι.

13        Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποσοτικής Έρευνας ΙΙ.

14        Ιστορία των Κοινωνικών Θεωριών ΙΙ.

15        Επιστημολογικά και Φιλοσοφικά Θεμέλια της Κοινωνιολογίας ΙΙ.

16        Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποιοτικής Έρευνας.

  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 • Ψηφιακή Τεχνολογία και Κοινωνία.
 • Πολιτισμικές Σπουδές.
 • Φύλο και Κοινωνία.
 • Κοινωνικές Ανισότητες, Δημοκρατία και Δικαιώματα.
 • Περιβάλλον και Κοινωνία.
 • Οικονομική Κοινωνιολογία.
 • Κοινωνιολογία της Οικογένειας.
 • Κοινωνικοψυχολογικοί Μηχανισμοί και Κοινωνιολογία των Συγκινήσεων.
 • Πολιτική κοινωνιολογία.

 

Αποτύπωση των πιστωτικών μονάδων (ECTS)

του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών κατ' εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS):

 • 6 ECTS ανά μάθημα
 • 30 ECTS ανά εξάμηνο
 • 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος
 • 240 ECTS για τη λήψη πτυχίου στα 4 έτη σπουδών (περιλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας ).


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν  να καλύψουν σε κάθε εξάμηνο πέντε μαθήματα. Στα πρώτα τέσσερα  εξάμηνα σπουδών το πρόγραμμα είναι κοινό για όλους τους φοιτητές/τριες (ως προς τα μαθήματα κορμού).

 

 

 

1 & 2 ΕΞΑΜΗΝΟ

 

5 ΚΟΡΜΟΥ

 

3 & 4 ΕΞΑΜΗΝΟ

 

3 ΚΟΡΜΟΥ  & 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

5 & 6 ΕΞΑΜΗΝΟ

 

4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ &

1 ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

 

7 & 8 ΕΞΑΜΗΝΟ

 

4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ &

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 

Μαθήματα Κορμού  1ου Εξαμήνου

 

ΚΩΔ.              ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1001                Κεντρικά Ζητήματα της Κοινωνιολογικής Θεωρίας και της Κοινωνικής Έρευνας Ι.                              

1002                Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Ανθρώπου.                                    

1003                Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας.

1004                Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη.

1005                Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης (18ος -20ος αι.).

 

Μαθήματα Κορμού  2ουΕξαμήνου

 

1006                Κεντρικά Ζητήματα της Κοινωνιολογικής Θεωρίας και της  Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ.                     

1007                Εισαγωγή στην Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία.

1008                Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποσοτικής Έρευνας Ι.

1009                Ζητήματα της Ελληνικής Κοινωνίας σήμερα.

1010                Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας (18ος - 20ος αι.).

 

Μαθήματα Κορμού 3ουΕξαμήνου

 

1011                Ιστορία των Κοινωνικών Θεωριών Ι: Από τον Διαφωτισμό έως τον Μαξ Βέμπερ.

1012                Επιστημολογικά και Φιλοσοφικά Θεμέλια της Κοινωνιολογίας Ι.

1013                Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποσοτικής Έρευνας ΙΙ.

 

Μάθημα Κορμού  4ουΕξαμήνου

 

1014                Ιστορία των Κοινωνικών Θεωριών ΙΙ.

1015                Επιστημολογικά και Φιλοσοφικά Θεμέλια της Κοινωνιολογίας ΙΙ.

1016                Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποιοτικής Έρευνας.