Εκδηλώσεις & Συνέδρια

Περισσότερα »

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

το συνηθισμένο χαιρετιστήριο μήνυμα, που πάντα συναντούμε σε ανάλογους ακαδημαϊκούς
ιστότοπους, θα ήθελα να είναι, πέρα από ένα τυπικό καλωσόρισμα, μια πρώτη ουσιαστική ενημέρωση των θεμάτων που απασχολούν την παρούσα Κοσμητεία. Κυρίως όμως, να καταστεί ένας οδικός χάρτης των προθέσεων και των επιδιώξεων που θα κατευθύνουν τη θητεία μου.

Η δημιουργία μιας Σχολής, όπως αυτή των Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, συνέπεσε σε μια συγκυρία κάθε άλλο παρά ευνοϊκή για τα ακαδημαϊκά –και όχι μόνο– πράγματα της χώρας.

Ταυτόχρονα, προέκυψε η ανάγκη της εκλογής του πρώτου Κοσμήτορα της νέας Σχολής μας, σε μια οδυνηρή, για το Πανεπιστήμιό μας, περίοδο. Και αυτό γιατί έχουν προκύψει:

•οι υπερβολές, οι ακαμψίες και οι ασάφειες του θεσμικού πλαισίου, η δραματική υποχρηματοδότηση (μείωση κατά περίπου 50% τα τελευταία τρία χρόνια), η πρακτική της πολιτείας να παρεμβαίνει σχεδόν καθημερινά ακόμη και σε λεπτομέρειες της διοίκησης και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, των Σχολών και των Τμημάτων και να καταργεί εμπράκτως το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ, •οι πρόσφατες ρυθμίσεις, που οδηγούν στη δραματική μείωση του διοικητικού και άλλου προσωπικού, η μείωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ, οι σχεδόν προσβλητικές αποδοχές των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας υπονομεύουν δομικά το παραγόμενο ερευνητικό και διδακτικό έργο.

Επομένως, η Κοσμητεία αυτή, πιστή σε όσα είχε δημόσια δεσμευτεί, σκοπό έχει να φροντίσει και να προασπίσει, τόσο ως ακαδημαϊκή στάση, όσο και ως πράξη, τα επόμενα θέματα:

– Τη διαφορετική οργανωτική συσχέτιση, σε σχέση με το παρελθόν, που θα υπάρχει ανάμεσα στα Τμήματα και την ουσιαστική ερευνητική-διδακτική συλλειτουργία μεταξύ όλων των φορέων και μονάδων της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής.

– Την καλλιέργεια μιας διαβουλευτικής και συναινετικής ακαδημαϊκής/διοικητικής κουλτούρας που θα εμπεριέχει και θα περιλαμβάνει τους πάντες, χωρίς αποκλεισμούς.

– Την προάσπιση του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της Σχολής, ώστε να αποτρέπει εύκολες λύσεις και άκριτες εφαρμογές επιχειρηματικών πρακτικών, ενώ οι όποιες νέες ρυθμίσεις γίνουν – και τις οποίες εκ των πραγμάτων δε θα μπορούμε να αποφύγουμε – να διέπονται από πραγματικά ακαδημαϊκά κριτήρια.

– Την οριστική επίλυση εκκρεμοτήτων αναφορικά με τις κτηριακές υποδομές και την πρόνοια για μεταγενέστερες προοπτικές εξέλιξης της Σχολής και των Τμημάτων της.

– Την εξάντληση των θεσμικών δυνατοτήτων της Σχολής, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της διοικητικής αποτελεσματικότητας (παρ. 1, άρθρο 9 ν.4009/2011), με σεβασμό στην αυτονομία των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων.

– Την προβολή και την βελτιστοποίηση της ακαδημαϊκής περιουσίας των Τμημάτων, με όχημα τα 15 Εργαστήρια της Σχολής, ώστε να προκύψει μια ουσιαστική αλλά και συμβολική διακλαδικότητα των γνωστικών πεδίων.

– Τη διόρθωση, με επιμονή και υπομονή, ορισμένων αρνητικών πρακτικών, που υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, ώστε παρά τις όποιες αμφιβολίες για το νέο νομοθετικό πλαίσιο, να μην επέρχεται η υιοθέτηση ή η ανοχή των κακώς κειμένων του παρελθόντος.

– Τη διασφάλιση πόρων για τη Σχολή και τα Τμήματα, με ενέργειες στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.

– Την εμπέδωση της διαφάνειας, της αξιοπρέπειας, της αξιοκρατίας και της ταχύτητας σε ό,τι αφορά εκλογές, διορισμούς και οι εξελίξεις των μελών ΔΕΠ, προκειμένου να διασφαλίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και η ισόρροπη ανάπτυξη τμημάτων και γνωστικών αντικειμένων.

– Την άμεση και ταχύτατη αντιμετώπιση όλων των νέων δυσκολιών ή προβλημάτων, για την αποφυγή αγκυλώσεων ή τελμάτων.

Είναι προφανές ότι «κάθε αρχή και δύσκολη», ενώ το γνωστό «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» δεν έχει αφήσει καμία και κανένα ανέγγιχτο. Όμως, τόσο η εμπιστοσύνη σας, όσο και η σφυρηλάτηση των κοινών αγωνιών που μάς ενώνουν, θα συμβάλλουν ώστε να εμπεδωθεί και η αίσθηση του συνανήκειν σε όλους τους φορείς της ακαδημαϊκής μας κοινότητας και η Σχολή μας να αποτελέσει ένα υπόδειγμα λειτουργίας, αποτελεσματικότητας, συνέργειας και οσμωτικής δυνατότητας.

Ο Κοσμήτορας,

Μιχαήλ Σπουρδαλάκης