Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ανέρχεται σε περίπου 171 άτομα, από τα οποία 102 είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 13 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), 12 είναι μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 3 μέλη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 44 είναι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και αορίστου χρόνου).