Αρχική σελίδα » Φοιτητές

Φοιτητές

Η Σχολή ΟΠΕ ενημερώνει τους φοιτητές και απόφοιτους της Σχολής για θέματα που αφορούν την επιβράβευση, την έρευνα, την εκπαίδευση, τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, καθώς και για πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης. Βασικός φορέας των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αποτελεί το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέχοντας κυρίως υπηρεσίες συμβουλευτικής για τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας, όπως επίσης και προσωπικής υποστήριξης και ενθάρρυνσης, καθώς επίσης και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Επισκεφθείτε επίσης: