Αρχική σελίδα » Φοιτητές » Υπηρεσίες Υποστήριξης

Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών

Φοιτητική Μέριμνα 

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. και αποβάλλεται με τη λήψη του πτυχίου. Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση όλων των εγκαταστάσεων και των μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Α.Ε.Ι. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Α.Ε.Ι. 

Παροχές του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο έχει φροντίσει για μια σειρά θεμάτων, εκτός των εκπαιδευτικών, που άπτονται του κοινωνικού ρόλου του Ιδρύματος. Εξάλλου, ένας από τους σκοπούς του είναι και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικότητων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. Έτσι, οι Φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά παροχών και διευκολύνσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους ενώ ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως ΑμεΑ και άποροι.

 1. Υγειονομική Υπηρεσία
 2. Γραφείο Συσσιτίου
 3. Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
 4. Μουσικό Τμήμα
 5. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
 6. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
 7. Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας
 8. Φοιτητικές Εστίες
 9. Ταμείο Αρωγής Φοιτητών
 10. Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία
 11. Φοιτητικές Εκδρομές
 12. Φοιτητικά Αναγνωστήρια
 13. Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών

 

Πανεπιστημιακή Λέσχη

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη έχει σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής τους μόρφωσης, με διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής, κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης. 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φοιτητές του και στο ευρύ κοινό για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέσω πολλών κέντρων ή γραφείων που είναι ενταγμένα σε Τμήματα, Σχολές ή Υπηρεσίες του ιδρύματος. 

 1. Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης
 2. Συμβουλευτικό Κέντρο Τομέα Ψυχολογίας
 3. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
 4. Γραφείο Συμβουλευτικής Θεολογικής Σχολής
 5. Γραφείο Συμβουλευτικής ΠΤΔΕ
 6. Συμβουλευτικό Κέντρο ΤΕΑΠΗ
 7. Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής
 8. Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής
 9. Γραφείο Διασύνδεσης