Αρχική σελίδα » Εργαστήρια-Βιβλιοθήκες

Έρευνα στη Σχολή ΟΠΕ

Η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .................................. x μέλη διδακτικού προσωπικού, x διοικητικά στελέχη, περίπου x προπτυχιακούς φοιτητές και x μεταπτυχιακούς, 4 Τμήματα, xx Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, xx Εργαστήρια, x μεγάλες Κεντρικές Βιβλιοθήκες και πολλά νέα σύγχρονα αναγνωστήρια,

Η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.  Τα ερευνητικά αυτά έργα εκτελούνται ή παρέχονται από τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος ή/και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. Αφορούν κατά κύριο λόγο στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση, καθώς και στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το Ίδρυμα.