Αρχική σελίδα » Εργαστήρια-Βιβλιοθήκες » Εργαστήρια Σχολής

Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια

Στα τέσσερα Τμήματα της Σχολής λειτουργούν ??? (??) ερευνητικοί φορείς (ινστιτούτα, εργαστήρια και κέντρα) και σε κεντρικό επίπεδο ένα Εργαστήριο Πληροφορικής για τις ανάγκες ολόκληρης της Σχολής. Πιο συγκεκριμένα:

Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.

  • Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Επιστημονικού Σχεδιασμού (Σοφοκλέους 1, Αίθουσες 301,312,319)
  • Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ (Σοφοκλέους 1, Αίθουσες 101,119)
  • Εργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης ((Σοφοκλέους 1, Αίθουσα 205)
  • Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων (Σοφοκλεους 1, Αίθουσες 209,212,213)
  • Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ (Σοφοκλέους 1, Αίθουσες 202,217)
  • Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών (Σοφοκλέους 1, Αίθουσα 319)

 

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

 

Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

  • Εργαστήριο Γεω-πολιτισμικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας (Καπλανών 6, Β' όροφος)
  • Εργαστήριο Τουρκικής Γλώσσας, Προβλημάτων Διγλωσσίας - Κοινωνιογλωσσολογίας και Μετάφρασης (Καπλανών 6, Α' υπόγειο)
  • Εργαστήριο Πληροφορικής (Καπλανών 6, Α' υπόγειο)