Αρχική σελίδα » Εργαστήρια-Βιβλιοθήκες » Εργαστήρια Σχολής

Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια

Στα τέσσερα Τμήματα της Σχολής λειτουργούν αρκετά ινστιτούτα, εργαστήρια και κέντρα και σε κεντρικό επίπεδο ένα Εργαστήριο Πληροφορικής για τις ανάγκες ολόκληρης της Σχολής. Πιο συγκεκριμένα:

Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.

 

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

 

Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών