Αρχική σελίδα » Εργαστήρια-Βιβλιοθήκες » Βιβλιοθήκη της Σχολής Ο.Π.Ε.

Βιβλιοθήκη ΟΠΕ

"Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκουν  η βιβλιοθήκη των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (ΠΕΔΔ),  
Επικοινωνίας & ΜΜΕ (ΕΜΜΕ), Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (ΤΣΣΑΣ), 
Κοινωνιολογίας και η βιβλιοθήκη των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 
 
Στον σύνδεσμο http://econpol.lib.uoa.gr/ θα βρείτε συγκεντρωμένα πληροφορίες για την Βιβλιοθήκη της  Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών."