Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό » Επιστημονικοί Συνεργάτες

Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες

Οι μη διδάκτορες Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες επιτελούν υπεύθυνο διδακτικό έργο και επικουρούν στη διεξαγωγή των εξετάσεων, στα πλαίσια των αποφάσεων του αντίστοιχου Τμήματος. Το έργο αυτό περιλαμβάνει φροντιστήρια και φροντιστηριακές ασκήσεις, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και την εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και την πραγματοποίηση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.