Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό » Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ και ΕΕΠ

Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο (ΕΔΙΠ Ι), ή και εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο (ΕΔΙΠ ΙΙ) στο Τμήμα. Το ΕΔΙΠ περιλαµβάνει κατόχους διδακτορικών, µεταπτυχιακών τίτλων και πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) παρέχει έργο υποδοµής στην εν γένει λειτουργία του Τµήµατος προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του Τµήµατος. Το ΕΤΕΠ περιλαµβάνει κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και µη πτυχιούχους.

 

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. Σχολής

1. Ζούνης Θεοκλής - Πέτρος (Τμήμα ΕΜΜΕ)

2. Θεοδοσοπούλου Θεοδώρα (Τμήμα ΠΕΔΔ)

3. Μητράρας Αριστοτέλης (Τμήμα ΤΣΣΑΣ)

4. Μπαλαφούτα Βιργινία (Τμήμα ΤΣΣΑΣ)

5. Μπάρκουλα Χάιδω (Σχολή Ο.Π.Ε. - Ιστορικό Αρχείο)

6. Μύρτου Νικόλαος (Τμήμα ΕΜΜΕ)

7. Ντελοπούλου Χαρούλα (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

8. Παπαδοπούλου Γεωργία (Τμήμα ΠΕΔΔ)

9. Περρή Ασημίνα (Σχολή Ο.Π.Ε.)

10. Πουλακιδάκος Σταμάτης (Τμήμα ΕΜΜΕ)

11. Τσολακίδου Σαββατού (Τμήμα ΕΜΜΕ)

12. Χαλάτσης Παναγιώτης - Δημήτριος (Τμήμα ΕΜΜΕ)

13. Πετράκη Ευαγγελία (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

 

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Σχολής

1. Βολουδάκη Ευαγγελία (Τμήμα ΠΕΔΔ)

2. Γκριτζάπη Φράγκα (Τμήμα ΤΣΣΑΣ)

3. Κουγγουλέρης Τηλέμαχος (Τμήμα ΠΕΔΔ)

4. Κουλούρας Πέτρος (Τμήμα ΠΕΔΔ - σε απόσπαση)

5. Λάββα Σταυρούλα (Τμήμα ΕΜΜΕ)

6. Ναούμ Νικόλαος (Τμήμα ΠΕΔΔ)

7. Νιφόρα Ελένη (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

8. Ξενάκη Ελίζα (Τμήμα ΕΜΜΕ)

9. Παλκογιάννη Θεοδώρα (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

10. Παπαδοπούλου Χριστίνα (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

11. Σίβερα Αριάννα (Τμήμα ΕΜΜΕ)

12. Στογιάνοβα Μάγια (Τμήμα ΠΕΔΔ)

 

Μέλη Ε.Ε.Π. Σχολής

1. Πρόσκου Σοφία (Τμήμα ΤΣΣΑΣ)

2. Έλενα Τιμπαλέξη (Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.)

3. Χριστοπούλου Μαρία (Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.)