Αρχική σελίδα » Τμήματα » Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

 

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών (σε οκτώ (8) εξάμηνα). Στα πρώτα επτά εξάμηνα οι  φοιτητές παρακολουθούν ένα συνδυασμό από υποχρεωτικά μαθήματα, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής ενώ στο 8ο εξάμηνο εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία. Το Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτείται από 28 υποχρεωτικά μαθήματα, 12 μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, 15 μαθήματα επιλογής και πτυχιακή εργασία. Το σύνολο των μαθημάτων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου είναι 42 (28 υποχρεωτικά, 9 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και 5 επιλογής) και πτυχιακή εργασία.

Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα θα βρείτε στο: www.dcarts.uoa.gr

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Μαθήματα Κορμού – υποχρεωτικά (5 ή 6 ECTS)

Τίτλος

1 Ιστορία της Τέχνης I

2 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή

3 Τέχνη και Τεχνολογία

4 Ιστορία του Παγκόσμιου Κινηματογράφου Ι

5 Ιστορία της Τέχνης II

6 Βασικές αρχές οπτικής σύνθεσης

7 Εισαγωγή στην Πληροφορική

8 Ιστορία του Παγκόσμιου Κινηματογράφου ΙΙ

9 Αισθητικές Θεωρίες

10 Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η/Υ με οπτικές γλώσσες (visual programming)

11 Εισαγωγή στην οπτικοακουστική γλώσσα – αισθητική του κινηματογράφου

12 Εργαστήριο ψηφιακής καλλιτεχνικής δημιουργίας 1

13 Προγραμματισμός Η/Υ Ι

14 Δομή οπτικοακουστικής αφήγησης, ντεκουπάζ και εικονογραφημένο σενάριο (storyboarding)

15 Επεξεργασία οπτικοακουστικής αφήγησης, μοντάζ εικόνας και ήχου

16 Εργαστήριο Ψηφιακής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 2

17 Οπτικοακουστικά είδη – μορφές κινηματογραφικής αφήγησης

18 Βασικές αρχές πλαστικής σύνθεσης

19 Αλληλεπιδραστικά μέσα: μεθοδολογίες σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης

20 Εργαστήριο Ψηφιακής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 3

21 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση, δημιουργία 3Δ περιεχομένου και 3Δ animation

22 Ηχητικός Σχεδιασμός – ο ήχος στην οπτικοακουστική αφήγηση

23 Σκηνοθεσία

24 Εργαστήριο Ψηφιακής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 4

25 Εμβυθιστικές μορφές τέχνης, εγκαταστάσεις και τέχνη στο δημόσιο χώρο

26 Προγραμματισμός Αλληλεπίδρασης σε 3Δ Περιβάλλοντα

27 Κινηματογραφικές θεωρίες

28 Εργαστήριο Ψηφιακής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 5

Ενδεικτικά Μαθήματα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά (5 ECTS)

Τίτλος

1 Εισαγωγή στις Θεωρίες της Επικοινωνίας

2 Η οπτικοακουστική γραφή - σενάριο

3 Διεύθυνση φωτογραφίας

4 Θεωρίες των Νέων Μέσων

5 Θεωρία του ήχου

6 Πειραματικός κινηματογράφος & Video Τέχνη

7 Ψηφιακή, μη-γραμμική και διαμεσική αφήγηση

8 Φυσική υπολογιστική, Διάχυτη υπολογιστική και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων

9 Οργάνωση και παραγωγή οπτικοακουστικών έργων

10 Μεθοδολογίες Έρευνας για την Τέχνη και την Επιστήμη

11 Φιλοσοφία της Τεχνολογίας - Πολιτική Φιλοσοφία

12 Εικονοληψία

Ενδεικτικά Μαθήματα επιλογής (4 ECTS)

Τίτλος

1 Ιστορία του Ελληνικού κινηματογράφου

2 Θεωρία και πρακτικές 2Δ animation

3 Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ

4 Τεχνολογία ήχου και μουσικής – ψηφιακή επεξεργασία ήχου

5 Φιλοσοφία της τεχνολογίας - πολιτική φιλοσοφία

6 Σχεδιασμός και παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών

7 Ιστορία και θεωρίες της επιτέλεσης - Performance art

8 Θεωρία και πρακτικές της εμψύχωσης (2D Animation)

9 Γεωπληροφορική, γεωεντοπισμός και δίκτυα αισθητήρων

10 Πειραματική μουσική και ηχητικές τέχνες - Ο ήχος στην τέχνη

11 Τέχνη και Δίκτυα – Τέχνη στο διαδίκτυο και στο WWW

12 Ψυχολογία: αντίληψη, συναισθήματα, εμπειρία θεατή/χρήστη

13 Ηχοληψία

14 Σκηνογραφία - ενδυματολογία

15 Πνευματικά δικαιώματα στις τέχνες και τα ψηφιακά μέσα

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Τίτλος Μαθήματος -  ECTS

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Ιστορία της Τέχνης I (5)

2 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή (5)

3 Τέχνη και Τεχνολογία (5)

4 Ιστορία του Παγκόσμιου Κινηματογράφου Ι (5)

5 Κατ επιλογήν υποχρεωτικό (5)

6 Κατ επιλογήν υποχρεωτικό (5)

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Ιστορία της Τέχνης II (5)

2 Βασικές αρχές οπτικής σύνθεσης (5)

3 Εισαγωγή στην Πληροφορική (5)

4 Ιστορία του Παγκόσμιου Κινηματογράφου ΙΙ (5)

5 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (5)

6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (5)

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Αισθητικές Θεωρίες (5)

2 Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η/Υ με οπτικές γλώσσες (visual programming) (5)

3 Εισαγωγή στην οπτικοακουστική γλώσσα – αισθητική του κινηματογράφου (5)

4 Εργαστήριο Ψηφιακής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 1 (6)

5 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (5)

6 Επιλογής (4)

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Προγραμματισμός Η/Υ Ι (5)

2 Δομή οπτικοακουστικής αφήγησης, ντεκουπάζ και εικονογραφημένο σενάριο (storyboarding) (5)

3 Επεξεργασία οπτικοακουστικής aφήγησης, μοντάζ εικόνας και ήχου (5)

4 Εργαστήριο Ψηφιακής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 2 (6)

5 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (5)

6 Επιλογής (4)

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Οπτικοακουστικά είδη – μορφές κινηματογραφικής αφήγησης (5)

2 Βασικές αρχές πλαστικής σύνθεσης (5)

3 Αλληλεπιδραστικά μέσα: μεθοδολογίες σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης (5)

4 Εργαστήριο Ψηφιακής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 3 (6)

5 Κατ επιλογήν υποχρεωτικό (5)

6 Επιλογής (4)

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση, δημιουργία 3Δ περιεχομένου και 3Δ Animation (5)

2 Ηχητικός Σχεδιασμός – ο ήχος στην οπτικοακουστική αφήγηση (5)

3 Σκηνοθεσία (5)

4 Εργαστήριο Ψηφιακής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 4 (5)

5 Kατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (6)

6 Eπιλογής (4)

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Εμβυθιστικές μορφές τέχνης, εγκαταστάσεις και τέχνη στο δημόσιο χώρο (5)

2 Προγραμματισμός αλληλεπίδρασης σε 3Δ περιβάλλοντα (5)

3 Κινηματογραφικές θεωρίες (5)

4 Εργαστήριο Ψηφιακής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 5 (5)

5 Kατ επιλογήν υποχρεωτικό (6)

6 Eπιλογής (4)

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή Εργασία (υποχρεωτική) 30