Αρχική σελίδα » Τμήματα » Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Η ιστοσελίδα του Τμήματος είναι υπό κατασκευή.


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί να ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών (οκτώ (8) εξάμηνα). Στα πρώτα δύο έτη οι φοιτητές παρακολουθούν μόνο υποχρεωτικά μαθήματα. Στο τέλος του 2ου έτους, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν. Στο 3ο έτος οι φοιτητές  παρακολουθούν μαθήματα της κατεύθυνσης καθώς και τα εναπομείναντα υποχρεωτικά. Στο 4ο έτος, οι φοιτητές παρακολουθούν τα εναπομείναντα μαθήματα κατεύθυνσης και τα υποχρεωτικά μαθήματα ενώ παράλληλα επιλέγουν τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής από σχετικό κατάλογο μαθημάτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτείται από 27 υποχρεωτικά μαθήματα, 8 μαθήματα κατεύθυνσης, και 5 μαθήματα επιλογής. Το σύνολο των μαθημάτων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου είναι 40 μαθήματα. 

Υποχρεωτικά Μαθήματα (27)

Οικονομικά μαθήματα

Μακροοικονομική

Οικονομικά των επιχειρήσεων

 

Χρηματοοικονομική διοίκηση

Ποσοτικά μαθήματα

Μαθηματικά για διοίκηση επιχειρήσεων I

Μαθηματικά για διοίκηση επιχειρήσεων II

Εφαρμ. οικονομετρία και ποσοτικές μέθοδοι

Στατιστική για τη διοίκηση επιχειρήσεων 

 

Επιχειρησιακή έρευνα

 

Διοίκηση και οργάνωση παραγωγής

Μαθήματα Λογιστικής

Χρηματοοικονομική λογιστική

Προχωρημ. χρηματοοικονομική λογιστική

Μαθήματα Πληροφορικής

Εισαγωγή στην πληροφορική

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS)

Βάσεις δεδομένων

 

Μαθήματα διοίκησης

Γενικές αρχές διοίκησης

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Οργανωσιακή συμπεριφορά και ηγεσία

Διοίκηση δημόσιων οργανισμών

Διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων

Εμπορική Διοίκηση

(Marketing management)

 

Στρατηγική των επιχειρήσεων και λήψη αποφάσεων

 

Διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες

Μαθήματα δικαίου

Αστικό δίκαιο

 

Εμπορικό δίκαιο

 

Άλλα μαθήματα

Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Επιχειρηματική ηθική και κοινωνική ευθύνη

Επιχειρηματικότητα

 

 

 

 

 

Κατεύθυνση 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (8 υποχρεωτικά κατεύθυνσης)

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Αγορές και προϊόντα παραγώγων

Διοικητική λογιστική – Κοστολόγηση

Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο αγορών

Χρηματοοικονομικά υποδείγματα

Πληροφοριακά συστήματα χρηματοοικονομικής διοίκησης

Διεθνής χρηματοοικονομική

 

 Εναλλακτικές και θεσμικές επενδύσεις

 

 

 

Κατεύθυνση 2: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MARKETING) ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(8 υποχρεωτικά κατεύθυνσης)

Στρατηγική εμπορικής διοίκησης

(Strategic marketing)

Έρευνα αγοράς

 

Συμπεριφορά καταναλωτή

Διαχείριση επωνυμίας

Διοίκηση πωλήσεων

Νοημοσύνη εμπορικής διοίκησης και αναλυτική

(Marketing intelligence and analytics )

Ψηφιακή εμπορική διοίκηση

(Digital marketing)

 

Διαφήμιση και επικοινωνία

 

 

 

Κατεύθυνση 3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (BUSINESS INFORMATICS) (8 υποχρεωτικά κατεύθυνσης)

Ανάπτυξη λογισμικού

Γραμμικά μαθηματικά

Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός Πληροφοριακών συστημάτων

Επιχειρηματική νοημοσύνη και αναλυτική

Προγραμματισμός διαδικτύου

Πληροφοριακά συστήματα χρηματοοικονομικής διοίκησης (IT Finance)

Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας

 

Τεχνητή νοημοσύνη και διοίκηση

 

Μαθήματα επιλογής (5)

Εκτός των μαθημάτων τα οποία είναι υποχρεωτικά σε κάθε κατεύθυνση, ο φοιτητής θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει πέντε (5) μαθήματα είτε από τα μαθήματα των άλλων δύο κατευθύνσεων που δεν έχει επιλέξει, είτε από συγκεκριμένα μαθήματα του καταλόγου που ακολουθεί, μερικά από τα οποία προσφέρονται σε άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ.

Ενδεικτικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής

Εργασιακές σχέσεις

Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών

Δημιουργία νέας επιχείρησης

Διαχείριση καινοτομίας

Διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας

Χρηματοδότηση νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Τραπεζική Διοίκηση

Χρήμα και Τράπεζες

Εταιρική Διακυβέρνηση

Διάρθρωση και προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας

Επενδύσεις αξίας  

Ο θεσμός της ασφάλισης και η ασφαλιστική τεχνική

Ερευνητικές μέθοδοι

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Διεθνής εμπορική διοίκηση

(International marketing)

Εμπορική διοίκηση υπηρεσιών

(Services marketing)

Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ

Ιστορία των επιχειρήσεων

Εμπορική διοίκηση ΜΜΕ

Οργάνωση και πολιτική ΜΜΕ

Τεχνητή νοημοσύνη

Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων

Οικονομία και Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας

Οργάνωση και Διοίκηση στον Αθλητισμό

Ψυχολογία του διαδικτύου

Διοίκηση έργου

Διπλωματική/Πτυχιακή

Οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να εκπονούν διπλωματική εργασία. Η διπλωματική εργασία θα έχει ως προαπαιτούμενο την παρακολούθηση του μαθήματος «Ερευνητικές μέθοδοι» και θα μετράει για δύο μαθήματα επιλογής. Προϋπόθεση για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι η αποδοχή από καθηγητή να την εποπτεύσει.