Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.03.2017

Υποτροφίες της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

 

Επισυνάπτεται το υπ' αριθμ.πρωτ.:46906/Ζ1/20.03.2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων-Δ/νση Οργανωτικής καιΑκαδημαϊκής Ανάπτυξης-Τμήμα Δ'-Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών που αφορά στο αντικείμενο του θέματος, προκειμένου να λάβετε γνώση.


Αρχεία:
YPOTROFIES__AIGYPTOY.pdf720 K