Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.03.2017

Χορήγηση Υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές από την Κίνα για το ακαδ. έτος 2017-2018

 

Επισυνάπτεται το υπ' αρ.πρωτ.:41407/Ζ1/10.03.2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Τμήμα Δ'-Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών που αφορούν στο αντικείμενο του θέματος.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.