Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.07.2017

Αποτελέσματα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμ. Οικ. Επιστημών στο γνωστ. αντικ. "Δυναμικά Υποδείγματα Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού"

 

Ανακοινώνεται ότι το Συμβούλιο της Κοσμητείας στη συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2017, ενέκρινε την αίτηση του κ. Γ. Αθανασίου προκειμένου να εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο «Δυναμικά Υποδείγματα Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού».  

Επίσης ορίστηκε ως επιβλέπων καθηγητής για την εποπτεία της έρευνας και των υποχρεώσεων του υποψηφίου μεταδιδάκτορα ερευνητή, ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Στυλιανός Κώτσιος.