Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

18.05.2018

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής ΟΠΕ

 

Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά συνημμένα.