Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

14.02.2024

Εκλογικός κατάλογος μελών ΔΕΠ για την εκλογή ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας της Σχολής Ο.Π.Ε

 

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγητή κ. Ν. Ηρειώτη, αναρτάται ο εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας της Σχολής Ο.Π.Ε.

 

Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στον εκλογικό κατάλογο, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε. μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση deaneconpol{at}uoa{dot}gr μέχρι και την Τετάρτη 6 Μαρτίου και ώρα 15:00 .