Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

17.06.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ για διετή θητεία

Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ για διετή  θητεία.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κύλησε ομαλά και δεν κατετέθη καμία ένσταση επ’ αυτής.

 

Μοναδική Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, υπέβαλε η Καθηγήτρια κ. Ελένη Σελλά, η οποία, μετά και το πέρας της ψηφοφορίας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , εξελέγη Πρόεδρος του Τμήματος.

 

Μοναδική Υποψηφιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, υπέβαλε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Σαριδάκης, ο οποίος, μετά και το πέρας της ψηφοφορίας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , εξελέγη Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος.

 

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.                                                     Τα Μέλη της Κ.Ε.Ε.

          (*)                                                                                          (*)

Κωνσταντίνος Γώγος                                                                     Γεώργιος-Αλέξανδρος Σγούρος

Επίκ.  Καθηγητής                                                                            Επίκ. Καθηγητής

                           

              (*)

Αριστοτέλης Μητράρας

                                                                                                        Επίκ. Καθηγητής  

 

*Οι υπογραφές του παρόντος εγγράφου έχουν τεθεί στο πρωτότυπο