Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Σύνθεση Κοσμητείας

Σύνθεση Κοσμητείας


 Κοσμήτορας της Σχολής Ο.Π.Ε. είναι ο: 

  • Μιχάλης Σπουρδαλάκης

          Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

 Μέλη της Κοσμητείας - Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής Ο.Π.Ε. είναι οι:

  • Καθηγητής Χρήστος Λυριντζής

             Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

  • Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης

          Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

  • Καθηγητής Γεώργιος Πλειός

          Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

  • Καθηγητής Ιωάννης Μάζης

          Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών