Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Σύνθεση Κοσμητείας

Σύνθεση Κοσμητείας


 Κοσμήτορας της Σχολής Ο.Π.Ε. είναι ο: 

 • Νικόλαος Ηρειώτης

          Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 Μέλη της Κοσμητείας  της Σχολής Ο.Π.Ε. είναι οι:

 • Καθηγητής Μιχαήλ Τσινισιζέλης

             Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

 • Καθηγητής Στέλιος Κώτσιος

          Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 • Καθηγητής Γεώργιος Πλειός

          Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

 • Καθηγήτρια Ελένη Σελλά

          Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

 • Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Ρεθυμιωτάκη

          Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας

 • Καθηγητής Δημήτριος Θωμάκος

          Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 • Καθηγητής Θεόδωρος Συριόπουλος

           Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Χαρίτος

           Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

 • Χάιδω Μπάρκουλα, μέλος Ε.ΔΙ.Π.
 • Ευαγγελία Βολουδάκη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 • Σοφία Πρόκου, μέλος Ε.Ε.Π.