Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Οργάνωση και Διοίκηση » Επιτροπές Κοσμητείας

Επιτροπές Κοσμητείας

 1. Επιτροπή Φοιτητικών Υποθέσεων, με μέλη:
  • Αντ. Αρμενάκης
  • Ι. Μπασιάκος
 2. Επιτροπή Έρευνας - Αναπτυξης και Εργαστηριακών Υποδομών, με μέλη:
  • Γ. Κουζέλης
  • Γ. Σαριδάκης
  • Ν. Δεμερτζής
 3. Επιτροπή Δεοντολογίας, με μέλη:
  • Α. Ι.Δ. Μεταξάς
  • Β. Δρουκόπουλος
  • Γ. Κριμπάς
 4. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, με μέλη:
  • Γ. Κουζέλης
  • Ν. Θεοχαράκης
 5. Επιτροπή Νομικής Στήριξης, με μέλη:
  • Χ. Χρυσανθάκης
  • Γ. Σωτηρέλης
 6. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, με μέλη:
  • Π. Αλεξάκης
  • Σ. Παπαθανασόπουλος
  • Ι. Σαριδάκης
  • Ι. Τασόπουλος
 7. Εφορία Βιβλιοθήκης, με μέλη:
  • Μ. Σπουρδαλάκης, Κοσμήτορας
  • Ε. Διαμαντοπούλου, Λέκτορας Ε.Μ.Μ.Ε.
  • Ν. Κουτσιαράς, Επικ. Καθηγητής Π.Ε.Δ.Δ.
  • Κ. Γώγος, Λέκτορας Τ.Σ.Σ.Α.Σ.
  • Ε. Τσώλα, Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης Ο.Π.Ε.
  • Θ. Παλκογιάννη, Βιβλιοθηκονόμος Τ.Ο.Ε.Επισημαίνουμε ότι οι Επιτροπές παραμένουν ανοικτές και υποκείμενες σε συνεχή αναθεώρηση, τόσο όσον αφορά το αντικείμενό τους, όσο και ως προς την σύνθεσή τους.