Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Οργάνωση και Διοίκηση » Επιτροπές Κοσμητείας

Επιτροπές Κοσμητείας

 1. Επιτροπή Φοιτητικών Υποθέσεων, με μέλη:
  • Αντ. Αρμενάκης
  • Ι. Μπασιάκος
  • Lorem Ipsum, Καθηγητής [...]
  • Lorem Ipsum, Καθηγητής [...]
 2. Επιτροπή Κτηριακών Θεμάτων, με μέλη:
  • Ν. Παπαναστασίου
  • Α. Δεριζιώτης
  • Π. Κουλούρας
  • Κ. Διαμαντίκος
  • Κ. Μπάσιος
  • Δ. Μπάλιος
 3. Επιτροπή για [...], με μέλη:
  • Lorem Ipsum, Καθηγητής [...]
  • Lorem Ipsum, Καθηγητής [...]