Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Ιστορικά Στοιχεία » Διατελέσαντες Κοσμήτορες

Διατελέσαντες Κοσμήτορες

Έως το έτος 2013, στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.), πριν την ανεξαρτητοποίηση της Νομικής Σχολής. 

  • Αριστόβουλος Μάνεσης (1987-1988), Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου
  • Χρήστος Ροζάκης (1991-1994), Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
  • Σπυρίδων Τρωϊάνος (1994-2000), Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου, Ιστορίας Βυζαντινού και Νεότερου Δικαίου
  • Ιωάννης Καράκωστας (2000-2003), Καθηγητής Αστικού Δικαίου
  • Γεώργιος Δονάτος (2003-2010), Καθηγητής Στατιστικής καί Οικονομετρίας
  • Μιχάλης Ι. Τσινισιζέλης (2010-2014), Καθηγητής Θεωριών Ευρωπαικής Ενοποίησης
  • Μιχάλης Σπουρδαλάκης (2014-2021), Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας