Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Γραμματεία

Γραμματεία Κοσμητείας

Στεγάζεται στο κτήριο του Μεγάρου Θεωρητικών Επιστημών (ΜΘΕ) της Σχολής ΟΠΕ, Σόλωνος 57, 2ος όροφος, Τ.Κ. 10679.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα - Τετάρτη -  Παρασκευή, 10.00-14.00.

E-mail Γραμματείας:  deaneconpol[at]uoa[dot]gr

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ελένη Σαρρή

  Γραμματέας Κοσμητείας ΟΠΕ,

  Διοικητικός Υπάλληλος

     Ε-mail: elsari[at]uoa[dot]gr
    Τηλέφωνο: 210 368 8741ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δημήτριος Μπάρκουλας                   
  Διοικητικός υπάλληλος
    Ε-mail: dmparkoulas[at]uoa[dot]gr
    Τηλέφωνο: 210 368 8740

 

Στέλεχος Αποκεντρωμένης Μονάδας του ΕΛΚΕ


  
Σταυρούλα Τσαμουρά     
 Τηλέφωνο: 210 368 8705       
   Ε-mail: stsamoura[at]uoa[dot]gr