Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Διαύγεια

Διαύγεια

Γενικά

Σύμφωνα με τον Νόμο 3861/ΦΕΚ 26/13.7.2010, τ. Α', οι δημόσιοι οργανισμοί υποχρε ούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥπΕσΑΗΔ). Η παρούσα σελίδα δημιουργήθηκε για διευκόλυνση των μελών της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) και των υπαλλήλων-συντακτών εγγράφων που πρέπει να αναρτηθούν στο Διαδίκτυο.

Ενημέρωση

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα Διαύγεια, συμβουλευτείτε την παρουσίαση

Για μέλη της ΟΔΕ

  1. Ο οδηγός της εφαρμογής ανάρτησης είναι διαθέσιμος εδώ.

  2. Η ενδεικτική ροή εργασίας για την ανάρτηση εγγράφου είναι διαθέσιμη εδώ

Για συντάκτες

Για την ανάρτηση ενός εγγράφου στο Διαδίκτυο χρειάζεται να:

  1. Αποθηκεύσετε το προς ανάρτηση έγγραφο σε μορφή pdf. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με χρήση του OpenOffice, είτε με χρήση άλλης εφαρμογής (όπως πχ. το primopdf) . Αν χρειάζεστε βοήθεια παρακαλούμε απευθυνθείτε στον υπάλληλο που συντηρεί τον υπολογιστή σας.
  2. Στείλετε email χρησιμοποιώντας το πρότυπο μήνυμα σε ένα μέλος της ΟΔΕ και στον αναπληρωτή του. Συμπληρώστε όλα τα πεδία και επισυνάψτε το αρχείο pdf που δημιουργήσατε.
  3. Αν χρειάζεται, συμπληρώστε και τα στοιχεία για το ΦΕΚ και τους ΑΔΑ προηγούμενης πράξης ή σχετιζόμενων πράξεων.
  4. Μην παραλείψετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας. 


Βοηθητικά έγγραφα για συντάκτες

  1. Η ενδεικτική ροή εργασίας για την ανάρτηση εγγράφου είναι διαθέσιμη εδώ.
  2. Τα είδη των αποφάσεων και οι θεματικές ενότητες για τον χαρακτηρισμό των αναρτώμενων εγγράφων.


Κωδικοί πρόσβασης

Προκειμένου να αναρτήσετε έγγραφο στο Διαδίκτυο πρέπει να έχετε κωδικό πρόσβασης. Ανάλογα με την υπηρεσία στην οποία υπηρετείτε, για τη δημουργία κωδικού πρόσβασης παρακαλούμε απευθυνθείτε μέσω email στον κ. Μανόλη Παπαστεφανάκη (τηλ. 9246).