Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.03.2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Μάρτιος 2017

 

Η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρία της 13ης Μαρτίου 2017, μετά την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (συνεδρίαση 1ης-2-2017) αποφάσισε, την προκήρυξη  μεταδιδακτορικής έρευνας για 1 (έναν/μία) υποψήφιο(α) για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο  γνωστικό αντικείμενο «Δυναμικά Υποδείγματα Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού» .

Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση.