Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.04.2017

Αποτελέσματα για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο της Κοσμητείας στη συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου 2017, ενέκρινε τις αιτήσεις των Κωνσταντίνου Πασσά και Στυλιανής Μιχοπούλου προκειμένου να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Επισυνάπτονται οι αποφάσεις.