Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.06.2017

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση Erasmus+ 2017-2018

 

Δείτε στο συνημμένο τα  αποτελέσματα  επιλογής των φοιτητών για πρακτική άσκηση
στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.