Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

06.09.2017

Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών

 

Παρακαλούμε δείτε την υπ'αριθμ. 140832/Ζ1 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2993Β΄/31-08-2017 και αφορά στον Καθορισμό της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, για δική σας ενημέρωση.