Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ

Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο (ΕΕΔΙΠ Ι), ή και εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο (ΕΕΔΙΠ ΙΙ) στο Τμήμα. Το ΕΕΔΙΠ περιλαµβάνει κατόχους διδακτορικών, µεταπτυχιακών τίτλων και πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) παρέχει έργο υποδοµής στην εν γένει λειτουργία του Τµήµατος προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του Τµήµατος. Το ΕΤΕΠ περιλαµβάνει κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και µη πτυχιούχους.

  • Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ Τμήματος Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
  • Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ Τμήματος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
  • Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ Τμήματος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
  • Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ Τμήματος Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών