Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ

Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο (ΕΔΙΠ Ι), ή και εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο (ΕΔΙΠ ΙΙ) στο Τμήμα. Το ΕΔΙΠ περιλαµβάνει κατόχους διδακτορικών, µεταπτυχιακών τίτλων και πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) παρέχει έργο υποδοµής στην εν γένει λειτουργία του Τµήµατος προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του Τµήµατος. Το ΕΤΕΠ περιλαµβάνει κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και µη πτυχιούχους.

 

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. Σχολής

1. Ζούνης Θεοκλής - Πέτρος (Τμήμα ΕΜΜΕ)

2. Θεοδοσοπούλου Θεοδώρα (Τμήμα ΠΕΔΔ)

3. Μπάρκουλα Χάιδω (Σχολή Ο.Π.Ε. - Ιστορικό Αρχείο)

4. Μύρτου Νικόλαος (Τμήμα ΕΜΜΕ)

5. Ντελοπούλου Χαρούλα (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

6. Παπαδοπούλου Γεωργία (Τμήμα ΠΕΔΔ)

7. Περρή Ασημίνα (Σχολή Ο.Π.Ε.)

8. Πουλακιδάκος Σταμάτης (Τμήμα ΕΜΜΕ)

9. Προγουλάκης Αντώνιος - Γεώργιος (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

10. Χαλάτσης Παναγιώτης - Δημήτριος (Τμήμα ΕΜΜΕ)

 

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Σχολής

1. Βολουδάκη Ευαγγελία (Τμήμα ΠΕΔΔ)

2. Κουγγουλέρης Τηλέμαχος (Τμήμα ΠΕΔΔ)

3. Κουλούρας Πέτρος (Τμήμα ΠΕΔΔ - σε απόσπαση)

4. Λάββα Σταυρούλα (Τμήμα ΕΜΜΕ)

5. Ναούμ Νικόλαος (Τμήμα ΠΕΔΔ)

6. Νιφόρα Ελένη (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

7. Παλκογιάννη Θεοδώρα (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

8. Παπαδοπούλου Χριστίνα (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

9. Σίβερα Αριάννα (Τμήμα ΕΜΜΕ)

10. Ξενάκη Ελίζα (Τμήμα ΕΜΜΕ)