Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ανέρχεται σε περίπου 171 άτομα, από τα οποία 109 είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 8 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), 8 είναι μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 2 μέλη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 44 είναι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και αορίστου χρόνου).